โทร. 02-718-3111

เปิดบริการทุกวัน 11.00-23.00 น.

106 ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ ซอย 49 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250